:: Αρχική σελίδα :: Επικοινωνία :: Υποστήριξη :: 
Χρήστης: 
 Κωδικός: 

Πως λειτουργεί η WebStats.gr

Ο τρόπος λειτουργίας της Webstats.gr είναι γνωστός σαν Application Service Provider (ASP). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα υπηρεσιών αυτού του τύπου είναι το μικρό κόστος. Αντί για την αγορά λογισμικού και τις πρόσθετες δαπάνες που αυτή συνήθως συνεπάγεται, (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό), ο χρήστης "ενοικιάζει" λογισμικό και υποδομές, δαπανώντας ποσά ανάλογα με την ένταση της χρήσης και το χρονικό διάστημα που εκμεταλλεύεται τις υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις αναφορές, είναι συνεχής, 24 ώρες το 24ωρο, από οποιονδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, και η συντήρηση, ασφάλεια και βελτιστοποίηση της υπηρεσίας καθημερινή ενασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού.

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται η WebStats.gr στηρίζεται στη χρήση ενός μικρού κώδικα javascript ο οποίος ενσωματώνεται στις ιστοσελίδες.

Όταν μια ιστοσελίδα που τον περιέχει εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ενός επισκέπτη, επικοινωνεί με τη μηχανή ανάλυσης που έχει αναπτυχθεί από τη WebStats.gr

Tην ενημερώνει άμεσα για μια σειρά από χαρακτηριστικά του επισκέπτη καθώς και για την πλοήγηση του μέσα στον υπό εξέταση ιστοχώρο.

Η μεθοδολογία ελέγχου της ταυτότητας του επισκέπτη καθίσταται περαιτέρω αξιόπιστη με την χρήση ενός cookie με αποτέλεσμα η μοναδικότητα του να μην εξαρτάται από πολύπλοκες υποθέσεις βασισμένες κατά κύριο λόγο στη μοναδική IP διεύθυνση του επισκέπτη.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται και καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων των διακομιστών της WebStats.gr και αναλύονται για την παραγωγή αναφορών.

Ο κώδικας που πρέπει να προστεθεί στις ιστοσελίδες είναι μόλις πέντε γραμμές (λιγότερο από 3kb), με αμελητέα επιβάρυνση στη χρόνο φόρτωσης της σελίδας (λιγότερο από το 1/2 του δευτερολέπτου σε τυπική dialup σύνδεση), και πρακτικά αόρατος στον επισκέπτη σας καθώς και στα προγράμματα/διακομιστές τειχών προστασίας (firewall).

<script language="javascript" src="http://www.webstats.gr/counter.php?id=11035">
</script>
<NOSCRIPT>
<IMG SRC="http://www.webstats.gr/counter.php?id=11035&js=No" alt="" width=1 height=1 border=0>
</NOSCRIPT>

Παρά το μικρό του μέγεθος είναι αρκετός για να μεταφέρει πλήθος χρήσιμων πληροφορίων για τα χαρακτηριστικά της επίσκεψης, χωρίς να αποτελεί απειλή για την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας του επισκέπτη ή άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του.

Ο συνηθέστερος εναλλακτικός τρόπος μέτρησης στοιχείων επισκεψιμότητας είναι η χρήση προγραμμάτων που διαβάζουν το ημερολόγιο του διακομιστή (log file analyzers), δηλαδή ένα αρχείο που βρίσκεται στο server που φιλοξενεί τις σελίδες και καταγράφει κάθε σχετική δραστηριότητα. Η λύση που προσφέρει η Webstats.gr έχει μια σειρά απο πλεονεκτήματα γι' αυτό και πλέον είναι η επικρατέστερη μέθοδος παγκοσμίως για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας ιστοχώρων.

Δεν απαιτείται επιπλέον λογισμικό
Δεν απαιτείται επιπλέον υπολογιστική ισχύς (hardware)
Δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την δημιουργία αναφορών
Δεν υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες συντήρησης και ασφάλειας συστημάτων και υπηρεσιών
Οι αναφορές είναι σε πραγματικό χρόνο.
Οι αναφορές είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε είναι εξουσιοδοτημένος να τις δει,
από οποιαδήποτε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Δεν προσμετρά επισκέψεις από προγράμματα (spiders, crawlers κλπ), επισκέψεις που
απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις για να αποκλειστούν απο τα προγράμματα ανάλυσης ημερολογίου.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης καθώς και στους επιλεγμένους εξωτερικούς δεσμούς, στις σελίδες υποστήριξης. © Copyright 2004-2005
Προστασία απορρήτου